top of page

Israel in the Heart of the Church
Jesus in the Heart of Israel

 

In November of 2015, Dr. Kinzer delivered a series of lectures at the International Baptist Theological Study Centre in Amsterdam, Netherlands. In these lectures, Kinzer sheds surprising new light on well-known texts from the New Testament. The relationship between Jesus, Israel and the Church suddenly changes. For centuries, Jesus was the one who deeply divided Christianity and Judaism. Kinzer comes to a different conclusion based on his accurate new reading of the New Testament: Jesus is the one who connects the Church and Israel. He is both the Messiah King of Israel and the Head of his Body, the Church. Kinzer shows convincingly that the New Testament teaches a lasting bond between Jesus and his people Israel. A connection that continues to this day. This produces a completely different picture.  Because through Jesus the Church of Christ is then inseparably linked with the Jewish people. The Jews who confess Jesus as Messiah embody this bond of Israel and the Church. After all, they belong to both. These lectures and the subsequent book, adapted from the lectures, make it clear that listening to the Jewish voice is indispensable for understanding God's way with the Church and Israel.

Video and audio recordings of the lectures are provided below. In addition, the lectures were turned into a book in Dutch by Jeroen Bol, in partnership with Dr. Kinzer. 

Author: Mark S. Kinzer, Jeroen Bol
Publisher: Scholten Uitgeverij BV

Dutch Paperback 9789492959836

Published: 2 September 2020

182 pages

FlagNetherlands.png

Book available in Dutch only.

De Messiasbelijdende Joodse theoloog Mark Kinzer laat verrassend nieuw licht schijnen op bekende teksten uit het Nieuwe Testament. De verhouding tussen Jezus, Israël en de Kerk komt er zo ineens anders uit te zien. Eeuwenlang was Jezus degene die christendom en jodendom diep verdeelde. Kinzer komt op basis van zijn nauwkeurige nieuwe lezing van het Nieuwe Testament tot een andere conclusie: Jezus is degene die Kerk en Israël verbindt. Hij is tegelijk de Messias Koning van Israël en het Hoofd van zijn Lichaam, de Gemeente. Kinzer toont overtuigend aan dat het Nieuwe Testament een blijvende verbondenheid van Jezus met zijn volk Israël leert. Een verbondenheid die tot de dag van vandaag voortduurt. Dit levert een heel ander plaatje op. Want door Jezus is de Kerk van Christus dan onlosmakelijk verbonden met het Joodse volk. De joden die Jezus als Messias belijden belichamen deze verbondenheid van Israël en de Kerk. Zij behoren immers tot beide. Dit boek maakt duidelijk dat het luisteren naar de Joodse stem onontbeerlijk is voor het verstaan van Gods weg met Kerk en Israël.

Dutch Lectures_550x781.jpg

Netherlands Lecture Videos

IHCJHI Videos

These lectures were given at the International Baptist Theological Study Centre in the Netherlands in November of 2015 about Israel Christology.

Israel Christology

Israel Christology
Mark S  Kinzer    Lezing 1

Mark S Kinzer Lezing 1

39:48
Play Video
Mark S  Kinzer    Lezing 2

Mark S Kinzer Lezing 2

46:05
Play Video
Mark S  Kinzer    Lezing 3

Mark S Kinzer Lezing 3

44:43
Play Video
bottom of page